HR EMN PRES konferencija

  • Slika /HR EMN PRES/EMN_EU2020HR_1.jpg
  • Slika
  • Slika
Dana 24. lipnja 2020. godine održana je EMN e-konferencija „Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije bolesti  COVID-19“ u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Na konferenciji su sudjelovali načelnik Uprave za granicu iz Ministarstva unutarnjih poslova, g. Zoran Ničeno te direktor Uprave za strategiju i opće poslove Europske Komisije, g. Johannes Luchner kao uvodni govornici, te uvaženi govornici iz europskih institucija, međunarodnih organizacija, policijskih službi i renomiranih sveučilišta.

Konferencija je stavila naglasak na borbu protiv krijumčarenja migranata i stanje na području nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti, s posebnim osvrtom na  utjecaj pandemija bolesti COVID-19 na migrante, osobito s humanitarnog aspekta. Obaveza poštivanja temeljnih ljudskih prava u upravljanju migracijama, kao i nedavne presude Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te praktični priručnik Agenciji Europske unije za temeljna prava bili su u središtu rasprava konferencije.

Jedna od ključnih poruka bila je da migracije neće nestati, da će kontinuirano biti prisutne te da trebamo težiti postizanju održivog i predvidivog upravljanja migracijama uz poštivanje temeljnih prava i temeljnih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija. Treba nastaviti suradnju između država članica, ali i s trećim zemljama, osobito našim partnerima sa zapadnog Balkana.
Konferencija je pružila priliku Agenciji Europske unije za temeljna prava da po prvi puta predstavi Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama. Cilj Priručnika je pružiti potporu u provedbi zaštitnih mjera koja se odnose na poštivanje temeljnih ljudskih prava iz Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) br. 2016/399) i drugih pravnih instrumenata EU-a u svakodnevnom radu prilikom provođenja nadzora državne granice na vanjskim kopnenim granicama.

Program konferencije, Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama, prezentacije s konferencije i izvješća mogu se pod Dokumenti i linkovi.