Integracija korisnika međunarodne/humanitarne zaštite na tržište rada: Politike i dobre prakse

Jedna od značajnijih politika Europske unije, koju pogađa starenje populacije i nedostatak radne snage, jest integracija korisnika međunarodne zaštite na tržište rada. Ova Studija prikazuje politike i dobre prakse 24 zemlje članice EMN-a koje su sudjelovale u istraživanju, a koje se odnose na pristup tržištu rada i rješavanje mogućih prepreka te mjere potpore (orijentacijski i jezični tečajevi, savjetovanje, pristup stanovanju, edukacije i obuke, priznavanje kvalifikacija, dodjela novčanih sredstava). Rezultati ove Studije omogućavaju bolje prepoznavanje potreba korisnika međunarodne zaštite u procesu integracije na europsko tržište rada te daju poticaj za uvođenje specifičnih mjera skrojenih prema tim potrebama.

Izvješće o Studiji (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Integration into the Labour Market 2015