Promjenjive stvarnosti migracija i azila – EMN Konferencija u Stockholmu

U Stockholmu je 15. studenog 2018. godine švedska EMN Nacionalna kontaktna točka održala konferenciju na temu “Promjenjive stvarnosti migracija i azila” s ciljem identificiranja nedavnih trendova i promjene trendova u području azila i migracija u EU iz komparativne perspektive. Konferenciji su prisustvovale dvije predstavnice EMN Nacionalne kontaktne točke za Hrvatsku te predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Tema Konferencije bila je povezana s dvije EMN studije: Studijom iz 2017-2018. godine o promjenama u priljevu tražitelja azila i studijom iz 2018. godine o utjecajima liberalizacije viznog režima.Sažetak događanja (na hrvatskom jeziku) moguće je preuzeti na poveznici.

Pogledajte sažetak