Vijeće donijelo direktivu o plavoj karti kako bi privuklo visokokvalificirane radnike

Dana 7. listopada 2021. godine, Vijeće je donijelo direktivu kojom se uspostavljaju uvjeti za ulazak i boravak visokokvalificiranih državljana i državljanki trećih zemalja koji dolaze u EU živjeti i raditi (direktiva o plavoj karti)

Izvor: https://www.consilium.europa.eu

Zahvaljujući novim pravilima, koja će zamijeniti postojeća, dodatno se usklađuju uvjeti za ulazak i boravak visokokvalificiranih radnika i radnica te povećava privlačnost plave karte EU-a. Konkretno, navedenim se pravilima utvrđuju uključiviji kriteriji prihvata, olakšavaju mobilnost unutar EU-a i spajanje obitelji, pojednostavnjuju postupci za priznate poslodavce i omogućuje vrlo visoka razina pristupa tržištu rada, dok se njihovo područje primjene proširuje na članove obitelji građana i građanki EU-a koji su državljani trećih zemalja te na korisnike međunarodne zaštite.

Države članice EU-a moći će zadržati nacionalne sustave za visokokvalificirane radnike i radnice usporedno sa sustavom plave karte EU-a. Međutim, novim će se pravilima uvesti niz odredaba za osiguravanje jednakih uvjeta kako nositelji plave karte EU-a i njihove obitelji ne bi bili u nepovoljnom položaju u odnosu na nositelje nacionalnih dozvola.

Pisane vijesti