Najava događanja: EMN NCP Estonija organizira nacionalnu konferenciju

Dana 27. siječnja 2022. godine u 9:00 sati, održat će se nacionalna konferencija EMN NCP Estonije  "Rethinking Migration: Addressing the need for innovation in the field of migration and asylum".

Konferencija će se baviti stvaranjem inovativnih migracijskih puteva i usvajanjem novih tehnologija, a odvijat će se u hibridnom obliku, odnosno događaj će se organizirati u Tallinu dok će se istovremeno prenositi putem interaktivne online platforme. 

Detaljniji podaci o konferenciji, agenda i način registracije objavit će se naknadno. 
 

Pisane vijesti