Proširenje liste zanimanja za koja se ne mora provoditi test tržišta rada za 2022. godinu

Na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni liste zanimanja za koja se ne mora provoditi test tržišta rada

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni liste zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada sa zanimanjima sobarica, čistačica, pomoćni kuhar i pomoćni konobar za: Istarsku županiju, Primorsko - goransku županiju i Dubrovačko - neretvansku županiju.

 

Pisane vijesti