Najava događanja: EMN NCP Švedska organizira nacionalnu konferenciju

Dana 19. svibnja 2022. godine, EMN NCP Švedska organizira nacionalnu konferenciju na temu „Nordijske zemlje i situacija s izbjeglicama iz Ukrajine“

Ovim događajem, EMN NCP Švedska želi pružiti priliku donositeljima političkih odluka, stručnjacima za migracije, istraživačima i civilnom društvu u Švedskoj, drugim nordijskim zemljama i drugdje u Europi da razgovaraju o razvoju politike migracija i azila u nordijskim zemljama s posebnim fokusom na zaštitu Ukrajinaca. Cilj ove konferencije je olakšati dijalog i međusobno učenje u usporednom i inspirativnom okruženju.

Konferencija je planirana kao događaj uživo, u Stockholmu. Detaljniji podaci o konferenciji i njezinom programu bit će dostupni uskoro.

Pisane vijesti