Kontakt

Nacionalna kontaktna točka za RH

Adresa:  MUP, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

Telefon: 
+385 1 6122 111 (MUP centrala)
+385 1 3788 423
+385 1 3788 032

Mail: emn@mup.hr