Nacionalna konferencija EMN NCP Hrvatske "Žene u migracijama"

EMN NCP Hrvatska i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske organiziraju nacionalnu konferenciju „Žene u migracijama” u Zagrebu i online, u četvrtak, 23. lipnja 2022. godine, s početkom u 10 sati

U većini europskih zemalja udio žena među migrantima je visok. Što znamo o ženama u migraciji? Žene migriraju u Europu iz različitih razloga, te čine više od polovice svih migranata u zemljama OECD-a i EU-a.

Konferencija će pružiti priliku predstavnicima država članica, institucija EU i međunarodnih organizacija da razmijene svoja znanja i iskustva o ženama u migracijama te da se osvrnu na temu integracije žena migrantica.

Isto tako, na konferenciji će se promišljati o koracima koje je poduzela Europska komisija u vezi s usvajanjem Akcijskog plana EU za integraciju i uključivanje 2021.-2027. te će se dati uvid u novu studiju EMN-a „Integracija žena migrantica u EU: politike i mjere”. Osim toga, naglasak konferencije bit će na ženama u migraciji – osobnim iskustvima žena migrantica.

Konferencija je planirana kao hibridni događaj koji će se prenositi online i održavati uživo. Poveznicu za spajanje na konferenciju možete pronaći ovdje

Ovdje možete pronaći dnevni red i koncept.

Za više informacija o konferenciji, pošaljite mail na emn@mup.hr.

Pisane vijesti