EMN izvješća

Godišnja izvješća EMN-a prikazuju najznačajnije političke i zakonodavne pomake i rasprave u Europskoj uniji i Norveškoj. U izvješćima se posebno obrađuju teme poput međunarodne zaštite, maloljetnika bez pratnje i ostalih ranjivih skupina, integracije, upravljanja granicama, povratka i trgovanja ljudima. Ova izvješća pružaju jedinstveni pregled razvoja politika vezanih uz migracije i azil, kako na nacionalnoj, tako i na razini Europske unije.