Objavljen je novi informacijski letak EMN-a o mogućnostima za raseljene osobe u zemljama prvog prijema izvan EU i zemljama tranzita

Cilj ovog informacijskog letka je pružiti pregled strategija i inicijativa koje su pokrenule zemlje članice EMN-a kako bi poboljšale mogućnosti za raseljene osobe u prvim prihvatnim i tranzitnim zemljama koje nisu članice EU

Informacijski letak također daje pregled strategija koje su integrirane  u postojeće EU i međunarodne okvire i sporazume. U letku se istražuju prilike za daljnje jačanje i poticanje prekograničnih partnerstava i suradnje te načini implementacija inicijativa.

Više od polovice zemalja članica EMN-a koje su podnijele izvještaj također su provele i/ili financirale specifične inicijative za poboljšanje izgleda raseljenih osoba.Te aktivnosti sežu od podrške obrazovanju, strukovnom osposobljavanju, mogućnostima zapošljavanja i potpori za život pa sve do pružanja psihosocijalne podrške.

Informacijski letak na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti