EMN kratka izvješća

Kratka izvješća Europske migracijske mreže donose pregled najznačajnijih zakonodavnih i političkih promjena iz područja migracija i azila na nacionalnom nivou te u svakoj pojedinoj zemlji članici EMN-a.

Ona obuhvaćaju iste teme kao i EMN-ova godišnja izvješća: međunarodnu zaštitu, maloljetnike bez pratnje i ostale ranjive skupine, zakonite migracije i mobilnost, integraciju, vanjsku dimenziju europske migracijske politike, nezakonite migracije i mobilnost te aktivnosti protiv trgovanja ljudima.

Izvješća su praćena i dodacima koji prikazuju najvažnije statističke podatke iz navedenih područja.