U Podgorici održana EMN – SEECP konferencija na temu Migracijskih izazova na zapadnobalkanskoj ruti

Na ovoj konferenciji, koju je organizirala Europska migracijska mreža u partnerstvu s Procesom suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), 6. lipnja 2023., raspravljalo se o zajedničkim izazovima na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti i budućim akcijama, kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj razini.

Događaj je okupio više od pedeset stručnjaka iz gotovo cijele Europe te predstavnike EU i međunarodnih agencija. Izneseni su izazovi iz područja trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, ali i readmisije i povratka.

Broj otkrivenih migranata duž zapadnobalkanske rute se, u usporedbi s 2021., 2022. godine više nego udvostručio.

Ova ruta i dalje ostaje glavni migracijski put u Europsku uniju te se pozornost na migracijsku situaciju u ovoj regiji sve više povećava.

Na konferenciji je prisustvovala jedna predstavnica EMN NCP Hrvatska.