Objavljen novi informacijski letak na temu upravljanja smještajnim kapacitetima u kontekstu međunarodne zaštite

Slika /EMN_informacijski_letci/emn_flexible_housing_social_media_image.png

Ovaj informacijski letak ističe izazove s kojima se zemlje susreću i najbolje prakse za odgovor na hitne slučajeve

Cilj izvješća je prikupljanje informacija koje mogu pomoći donositeljima odluka u organizaciji svojih sustava prihvata na fleksibilan način, predviđajući daljnje promjene priljeva u budućnosti. Većina zemalja članica EMN-a i zemalja promatrača izvijestila je o pritiscima i izazovima kod stambenog zbrinjavanja tražitelja međunarodne zaštite između 2017. i 2021. 

Kako bi upravljale iznenadnim promjenama u potražnji za smještajem, države članice EMN-a i zemlje promatrači stvorile su dodatne kapacitete u postojećim prihvatnim centrima ili uspostavile nove prihvatne objekte. Sukladno tome, zemlje članice EMN-a i zemlje promatračice uvele su i višu razinu fleksibilnosti iz proračunske perspektive, povećavajući financijska sredstva dodijeljena prihvatu i smještaju kada je to potrebno, a neke su se uključile i u regionalnu i lokalnu preraspodjelu tražitelja međunarodne zaštite na teritoriju.

Informacijski letak na engleskom jeziku preuzmite ovdje.
 

Pisane vijesti