EMN Nacionalna kontaktna točka za Republiku Hrvatsku (EMN NCP HR)Europska migracijska mreža (engl. European Migration Network, krat. EMN) obuhvaća sve članice Europske unije, osim Danske koja ima status promatrača te Norvešku. Sastoji se od nacionalnih kontaktnih točaka (engl. National Contact Points, krat. NCP), a koje čine određene institucije ili organizacije u svakoj zemlji članici Mreže. U Republici Hrvatskoj je od pridruživanja EMN-u 2013. godine tu ulogu obavljalo Ministarstvo unutarnjih poslova, dok je 2015. godine preuzima Međunarodna organizacija za migracije (engl. International Organization for Migration - IOM). Od siječnja 2019. MUP ponovo preuzima ulogu Nacionalne kontaktne točke za Republiku Hrvatsku. Nacionalne kontaktne točke pružaju obuhvatne informacije o politikama i strategijama vezanima uz migracije i azil, koordiniraju EMN aktivnosti te objavljuju različite publikacije.