EMN Nacionalna kontaktna točka za Republiku Hrvatsku (EMN NCP HR)Europska migracijska mreža (engl. European Migration Network, krat. EMN) obuhvaća sve članice Europske unije (osim Danske) i zemlje u statusu promatrača Norvešku, Gruziju, Moldaviju, Ukrajinu, Crnu Goru, Armeniju i Srbiju. Sastoji se od nacionalnih kontaktnih točaka (engl. National Contact Points, krat. NCP), a koje čine određene institucije ili organizacije u svakoj zemlji članici Mreže. U Republici Hrvatskoj je od pridruživanja EMN-u 2013. godine tu ulogu obavljalo Ministarstvo unutarnjih poslova, dok je 2015. godine preuzima Međunarodna organizacija za migracije (engl. International Organization for Migration - IOM). Od siječnja 2019. MUP ponovo preuzima ulogu Nacionalne kontaktne točke za Republiku Hrvatsku. Nacionalne kontaktne točke pružaju obuhvatne informacije o politikama i strategijama vezanima uz migracije i azil, koordiniraju EMN aktivnosti te objavljuju različite publikacije.