Nacionalna mreža

Uz nacionalne kontaktne točke, kao središnja tijela za koordinaciju aktivnosti u okviru EMN-a, u svakoj državi članici uspostavljena je i Nacionalna migracijska mreža. U rad nacionalnih migracijskih mreža uključeni su razni dionici (državna tijela, nevladine organizacije, znanstvene institucije) čiji djelokrug rada obuhvaća problematiku migracija i azila. Putem ovih mreža Nacionalna kontaktna točka prikuplja informacije temeljem kojih se pripremaju odgovori RH na pojedine ad hoc upite, studije i drugo. Sastanci Nacionalne migracijske mreže održavaju se nekoliko puta godišnje u cilju razmjena informacija o trenutnom stanju te praćenja promjena vezanih uz migracije i azil, kao i planiranja zajedničkih aktivnosti.

Nacionalnu migracijsku mrežu u RH čine sljedeće institucije i organizacije:

 
Logo Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike