Najava događanja: hrvatski EMN virtualni okrugli stol o izazovima integracije u Republici Hrvatskoj

Slika /vijesti/iStock_000049028404_Medium.jpg

U ponedjeljak, 21. prosinca 2020. godine, održat će se virtualni okrugli stol na temu: “Challenges of Integration in the Republic of Croatia”

U vrijeme povećanih migracija, pitanje integracije postaje još važnije, zbog čega je potreban proaktivni pristup kao i promicanje dijaloga o tom pitanju.
  
Integracija je dug i složen dvosmjeran proces koji ovisi o partnerstvu i suradnji između svih dionika u tom procesu.

Okrugli stol pružit će priliku za takav dijalog koji se bavi učinkovitošću različitih projekata integracije preseljenih osoba koji se provode u Republici Hrvatskoj i iskustvima različitih dionika uključenih u proces, pružajući tako priliku za raspravu o integracijskim politikama i pristupima u Republici Hrvatskoj općenito.

Virtualni okrugli stol će se održati na engleskom jeziku, a koncept, agendu i poveznicu za prijavu ćemo poslati, naknadno, kad potvrdite sudjelovanje na e-mail: emn@mup.hr. 

Izvor fotografije: UIA.

 

Najave