Nova agencija EU-a za azil počinje s radom s pojačanim mandatom

Slika /vijesti/EUCO.jpg
Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su dogovor kako bi Europski potporni ured za azil transformirali u Agenciju EU-a za azil, a dana 19. siječnja 2022. godine, novi mandat Agencije EU-a za azil stupio je na snagu. To je prvi od odobrenih projedloga za reformu zajedničkog europskog sustava azil koji označava napredak u modernizaciji prakse azila i prihvata u EU. 

Agencija EU-a za azil započinje svoj rad s proračunom za 2022. od 172 milijuna eura te osam operacija potpore tijelima za azil i prihvat u državama članicama s gotovo 2000 zaposlenih i 500 djelatnika uglavnom smještenih u sjedištimu agencije na Malti, kao i u uredima u Ateni, Bruxellesu, Rimu, Nikoziji, Madridu i Varšavi.

 

Pisane vijesti