Novi informacijski letak „Utjecaj COVID-19 na migracijska područja u zemljama EU-a i OECD-a“

Slika /vijesti/hhhhhh.jpg

Novi informacijski letak zadnji je u seriji EMN i OECD informacijskih letaka o utjecaju COVID-19 na migracije i azil u državama članicama EU-a i OECD-a tijekom 2020. godine

Između srpnja 2020. godine i siječnja 2021. godine, EMN je, u suradnji s  Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Centrom znanja o migracijama i demografiji (KCMD), razvio i objavio seriju od pet EMN-OECD informacijskih letaka o utjecaju COVID-19 na migracije. Novi informacijski letak prikazuje ažurirane informacije o utjecaju COVID-19 na migracijska područja. Od promjena u graničnim postupcima, pružanja COVID-19 zdravstvenih usluga migrantima, tržišta rada, međunarodne zaštite, međunarodnih studenata i pitanja povratka.

Zajedničko istraživanje pokazuje da su vlasti brzo djelovale na uvođenju novih mjera i prilagodbi sustava kako bi se suočile s migracijskim izazovima izazvanih pandemijom ili, u nekim slučajevima, kako bi jednostavno nastavile koristiti već postojeće online sustave.

Iako je dugoročne učinke teško predvidjeti, posljednje poglavlje izvještaja usmjereno je ka budućim migracijskim politikama i kako bi se one mogle oblikovati u kontekstu digitalizacije upravljanja migracijama, potrebe za bio-sigurnim granicama te širenja daljinskog rada digitalnih nomada.

Za preuzimanje informacijskog letka kliknite ovdje.

Za preuzimanje kratkog pregleda (jedna stranica) kliknite ovdje.

Pisane vijesti