Objavljen novi informacijski letak na temu sekundarnih kretanja korisnika međunarodne zaštite

Slika /EMN_informacijski_letci/Secondary Movements_Image_Post_Linkedin.jpg
Prema važećem pravu EU-a, korisnici međunarodne zaštite mogu putovati i boraviti unutar Unije. Korisnici se također mogu preseliti u drugu državu kako bi podnijeli daljnji zahtjev za međunarodnu zaštitu, međutim, u ovom slučaju pravo EU-a ne regulira prijenos odgovornosti.

Države članice rješavaju situaciju primjenom različitih pravnih osnova uključujući Europski sporazum o prijenosu odgovornosti za izbjeglice (EATRR), nacionalno zakonodavstvo i/ili bilateralne sporazume. Ova rascjepkanost zakonskog i političkog okvira može negativno utjecati na podnositelje zahtjeva jer se na nacionalnoj razini primjenjuju različiti propisi i prakse.

Cilj ovog informacijskog letka je bio provjeriti kako su države članice uredile prijenos odgovornosti za korisnika međunarodne zaštite s prve države na drugu državu. Također, predstavljene su situacije u kojima korisnici međunarodne zaštite, već priznati u prvoj državi, podnose zahtjeve za međunarodnu zaštitu u drugoj državi.

Ovdje možete preuzeti informacijski letak.

Pisane vijesti