Održan je studijski forum na temu integracije žena u migraciji

Slika /vijesti/sastanak.jpg

Dana 28. siječnja 2022. godine, održao se studijski forum, organiziran od strane EMN NCP Malte, na temu integracije žena migrantica

Studijski forum imao je za cilj razradu malteških nacionalnih doprinosa za EMN studiju o integraciji žena u migraciji - politike i mjere.

Na forumu su sudjelovali predstavnici iz područja zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja i prihvatnih centara na Malti. EMN ICF Service Provider predstavio je dosad pristigle doprinose država članica za studiju. Također, EMN NCP Njemačke i Irske predstavili su svoje nacionalne doprinose.

Kao glavni izazov integracije žena u migraciji navedena je diskriminacija. Žene se diskriminira dvostruko - zbog spola i zato što su migrantice. 

Doprinosi i statistike pokazali su da je veća stopa zaposlenosti kod žena s djecom nego kod muškaraca. Zasad je 15 država članica objavilo kako je petnaest država članica navelo da imaju specifične politike za integraciju migranata vezane uz tržište rada, zdravstvo, obrazovanje i tečajeve jezika dok je deset država članica navelo primjere mjera usmjerenih upravo na žene u migraciji.

Detaljnu bilješku s foruma možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti