Održan okrugli stol na temu uključivanja žena izbjeglica u društvo

Slika /vijesti/okrugli tol- integracija žena.jpg

Dana 8. prosinca 2021. godine, održan je okrugli stol  ,,Uključivanje žena izbjeglica u društvo: prilike i izazovi" s ciljem predstavljanja ključnih izazova u integraciji žena migrantskog porijekla s naglaskom na žene kojima je odobrena međunarodna zaštita

Okrugli stol dio je aktivnosti projekta INCLuDE- Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske, sufinanciran sredstvima AMIF-a te se organizirao u sklopu Human Rights Film Festivala. 

Sudionice prvog panela okruglog stola bile su predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog Crvenog križa, Centra za kulturu dijaloga te Pučkog otvorenog učilišta Zagreb koje su raspravljale o izazovima i prilikama te dosadašnjim iskustvima u ovom području. Najveći izazovi koji se pojavljuju su uključivanje u zajednicu i tržište rada, neuključivanje u razrade programa kojima se pomaže pri integraciji, nedovoljan broj prevoditelja i kulturnih razlika te izazovi koji dolaze s kulturološkim razlikama. 

Predstavnica iz Centra za kulturu dijaloga, Sonja Krnjeta Ivanović, predstavila je projekt "Novi susjedi", koji se provodi uz suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a doprinosi punoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo kroz pružanje pomoći u uključivanju tih osoba u društvo, te kroz senzibiliziranje i jačanje svijesti dionika poput javnih službenika/ca, medija i lokalnog stanovništva u zajednicama u kojima se nastanjuju osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Ivana Sabo iz Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu predstavila je projekt Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu i Isusovačkog ureda za izbjeglice"TrAZILica – socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH". Projekt je nudio tečajeve jezika te programe stručnog osposobljavanja za pojedina zanimanja. 

Predstavnica iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa Elizabeta Filipaj, istaknula je kako je potrebno motivirati žene te razumjeti kulturološke razlike koje s njima dolaze. Azilantima je potreban savjetnik koji će im objasniti njihova prava i obaveze pri uključivanju na tržište rada. Potrebne su mjere aktivne politike zapošljavanja te javnog rada. Kazala je kako se trenutno u Republici Hrvatskoj nalazi 39 žena azilantica, od kojih je najveći broj zabilježen u Gradu Zagrebu. 

Lana Vučinić iz Hrvatskog Crvenog križa predstavila je projekt "Aktivnosti Crvenog križa za integraciju premještenih i preseljenih osoba – ARCI“, a s ciljem osnaživanja žena kako bi se olakšalo njihovo socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu. Istaknula je kako je važno uključiti i korisnice projekta u samu razradu programa jer nakon što se organizirao početak obrazovanja za određeno izabrano zanimanje - interesa nije uopće bilo. 

Na drugom panelu, iskustva su izmijenile žene migrantice koje trenutno žive u Republici Hrvatskoj. 

Nakon okruglog stola uslijedila je projekcija dokumentarnog filma njemačke redateljice Marie Speth, Herr Bachmann und seine Klasse (Mr. Bachmann and His Class).
 

Pisane vijesti