Održana EMN godišnja konferencija u sklopu slovenskog predsjedanja Vijećem EU „EU Preparedness on Future Migration Flows“

  • Slika /vijesti/panel.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 5. i 6. listopada 2021. godine, održana je EMN godišnja konferencija u sklopu slovenskog predsjedanja Vijećem EU na temu spremnosti EU-a za buduće migracijske tokove


Uspostavljanje sveobuhvatnog europskog pristupa pri upravljanju migracijama jedan je od ključnih elemenata predsjedanja Vijećem Europske unije Njemačke, Portugala i Slovenije. Europska unija trenutno razvija mehanizme koji uključuju istraživanja mogućih alata za bolje predviđanje migracijskih tokova u obliku umjetne inteligencije i digitalizacije te politika na EU i nacionalnoj razini. Također, Novi pakt o migracijama i azilu podržava izgradnju sustava koji dugoročno upravlja i normalizira migracije te koji je utemeljen na europskim vrijednostima i međunarodnom pravu. Također, kao rezultat pandemije COVID-19, broj nezakonitih graničnih prijelaza i zahtjeva za azil u državama članicama EU u 2020. godini smanjili su se u odnosu na prethodne godine. 

Konferencija se usredotočila na spremnost Europske unije u pogledu azila i nezakonitih migracijskih tokova okupljajući relevatne europske i nacionalne dionike koji su raspravljali o aktualnom razvoju, postojećim i mogućim budućim alatima za predviđanje migracijskih tokova te ulozi koje imaju EU agencije u ovom području.

Konferencija je bila podijeljena na četiri panela u dva dana (prva tri panela bila su održana prvi dan, a četvrti je bio održan na drugi dan konferencije). Glavni govornici koji su otvorili konferenciju bili su slovenski ministar unutarnjih psolova Aleš Hojs te povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson.

Prvi panel otvoren je najnovijim događajima u kontekstu Zapadnog Balkana poput migracijskih kretanja te razvoja politika na europskoj i nacionalnoj razini. Govornici su bili predstavnici EASO-a i FRONTEX-a te predstavnik Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. 

Na drugom panelu raspravljalo se o vrstama alata za procjenu rizika za predviđanje migracijskih tokova, te koja je uloga digitalizacije i umjetne inteligencije. U panelu je inicijalno trebala biti predstavnica iz Egipta kako bi se zabilježio način na koji bi migracijski tokovi u trećim zemljama mogli utjecati na EU u budućnosti, ali je panelistica spriječena dolaska na konferenciju. 

Treći panel predstavio je razvoj i ambicije na području upravljanja granicama te obrade zahtjeva za azil i prihvatne centre. Raspravljalo se o tome kako države i agencije EU upravljaju povratkom migranata čiji zahtjevi za azil nisu odobreni te kako se može jačati suradnja. Nacionalna koordinatorica EMN NCP HR te voditeljica odjela u Službi za nezakonite migracije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Lidija Pentavec, predstavila je hrvatsku perspektivu na tu temu. 

Na drugi dan konferencije održao se četvrti, te ujedno zadnji panel, koji je predstavio načine kojima se može poboljšati prekogranična suradnja te novi koncepti upravljanja granicama. 
 

Pisane vijesti