Pakt o migracijama i azilu: Vijeće usvaja Uredbu Agencije EU za azil

Slika /vijesti/EASO.png

Vijeće EU usvojilo je Uredbu o osnivanju Agencije Europske unije za azil, pretvarajući Europski potporni ured za azil u punopravnu agenciju.

Vijeće je usvojilo Uredbu s ciljem poboljšanja primjene politike međunarodne zaštite unutar EU-a reorganizirajući Europski potporni ured za azil (EASO) u punopravnu agenciju.

Predmetna agencija će biti odgovorna za poboljšanje funkcioniranja Zajedničkog europskog sustava azila, pružanjem poboljšane operativne i tehničke pomoći državama članicama. Uredba o Agenciji Europske unije za azil jača trenutni mandat EASO-a i olakšava raspoređivanje stručnjaka po državama članicama, povećava potporu Agencije u suradnji između država članica i trećih zemalja, pridonoseći time i općoj solidarnosti među državama članicama.

Više informacija dostupno je u priopćenju Vijeća EU.

Pisane vijesti