Proširenje liste zanimanja za koja se ne mora provoditi test tržišta rada za 2022. godinu

Slika /vijesti/waiter.jpg

Na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni liste zanimanja za koja se ne mora provoditi test tržišta rada

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni liste zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada sa zanimanjima sobarica, čistačica, pomoćni kuhar i pomoćni konobar za: Istarsku županiju, Primorsko - goransku županiju i Dubrovačko - neretvansku županiju.

 

Pisane vijesti