Videografika: Uključivanje osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo prevedena na 7 jezika: arapski, engleski, farsi, francuski, kurdski, paštu i turski

Slika /vijesti/videografika_za web_crop.png
Izvor: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Izrada videografike dio je projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinaciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) čiji je cilj jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina preveo sadržaj videografike o uključivanju osoba pod međunarodnom zaštitom na 7 jezika: arapski, engleski, farsi, francuski, kurdski, paštu i turski jezik. Na taj način informacije o kojima je u videografici riječ mogu biti od koristi ne samo tijelima i organizacijama koje pružaju usluge osobama pod međunarodnom zaštitom u svim relevantnim područjima, već i samim osobama pod međunarodnom zaštitom.

Videografiku s titlovima na pojedinim jezicima možete pogledati i podijeliti na sljedećim linkovima:

ARAPSKI
ENGLESKI
FARSI
FRANCUSKI
KURDSKI
PAŠTU
TURSKI

Pisane vijesti