Kontakt

Nacionalna kontaktna točka za RH

Adresa:  MUP, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6122 111 (MUP centrala)
       +385 1 37 88 423  
       +385 1 37 88 032
Mail: emn@mup.hr