Hrvatski sabor izglasao novi Zakon o socijalnoj skrbi

Slika /vijesti/2017-01-26.jpg

Dana 28. siječnja 2022. godine, u Hrvatskom saboru, izglasan je novi Zakon o socijalnog skrbi (NN 18/22)

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi temeljni je dokuement kojim se uređuje djelatnost skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Zakonom je predviđeno i osnivanje tri javne ustanove. Osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao javne ustanove koja će poslove iz svoje djelatnosti obavljati u središnjem i područnim službama. Cilj osnivanja Obiteljskog centra kao samostalne ustanove je provedba aktivnosti i programa usmjerenih na preventivni i tretmanski razvoj aktivnosti za djecu mlade i obitelj. Također, osnovat će se Akademija socijalne skrbi kao javna ustanova u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja, stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi.

Ciljevi koje se želi postići Zakonom su strukturna i kvalitativna promjena centara za socijalnu skrb kroz osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zatim rasterećenje i umanjenje javnih ovlasti i jačanje stručnog rada kao i razvoj i odvajanje obiteljskih centara kao samostalnih ustanova te širenje i dostupnost usluga na razini lokalne zajednice.

Cijeli zakon koji je na snazi od 17. veljače 2022. godine možete pronaći ovdje

Pisane vijesti