Održan Okrugli stol Europske migracijske mreže i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj na temu digitalizacije u upravljanju migracijama

Slika /vijesti/digi.jpg

U četvrtak, 10. veljače 2022. godine održao se okrugli stol u organizaciji Europske migracijske mreže i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj na temu digitalizacije u upravljanju migracijama

Tijekom okruglog stola predstavljen je novi informacijski letak Europske migracijske mreže „Primjena digitalizacije i umjetne inteligencije u upravljanju migracijama“ koji se bavi prilikama i izazovima u korištenju novih digitalnih tehnologija i inovativnih praksi u kontekstu migracija.
 
Okruglim stolom se potaknula se rasprava na navedene teme uz popratne prezentacije inovativnih istraživanja stručnjaka koji rade na razvoju umjetne inteligencije, njezine primjene i digitalnih tehnologija.
 
Važnost digitalnih tehnologija, odnosno digitalnih rješenja kako bi se pružila podrška sustavu međunarodne zaštite, legalnih migracija i povratka, naglašena je u Novom paktu, te je isto tako u fokusu serijala informacijskih letaka EMN-a koji obrađuju teme inovacija u migracijama.
 
Više detalja možete pronaći u bilješki

Pisane vijesti