Najava događanja: austrijska EMN konferencija "Predviđanje budućnosti globalnih migracija"

Slika /vijesti/28134811542_a71c312f32_o.jpg

Dana 29. rujna 2020. godine, održat će se nacionalna EMN konferencija o predviđanju budućih migracijskih kretanja u Beču. 

Konferencija će pružiti pregled modela, studija i alata za predviđanje migracijskih kretanja, uključujući njihove temeljne pretpostavke i ključne rezultate. Također, raspravljat će se o tome kako predviđanja migracija mogu poslužiti u kreiranju politika. 

Program konferencije i detalji o prijavi mogu se naći na linku

Stranica