Nove publikacije EMN-a o utjecaju COVID-19 na migracije

Slika /vijesti/covid.jpg

Europska migracijska mreža (EMN) i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokrenule su suradnju s ciljem objave više informacijskih letaka o utjecaju COVID-19 na migracijska pitanja u državama članicama EU, Norveškoj i Ujedinjenom kraljevstvu.

Izbijanje COVID-19 i mjere poduzete za zaustavljanje širenja virusa utječu na migracije. Europska migracijska mreža pratila je kakav je utjecaj pandemije na migracije u EU i Norveškoj, kako bi pružila informacije kreatorima politika. EMN i OECD, u suradnji s Europskom komisijom, sudjeluju u rješavanju ovog najhitnijeg dnevnog reda kroz seriju od pet publikacija o mjerama poduzetim na nacionalnoj i razini EU kao odgovor na COVID-19 i njegov utjecaj na migracije. Cilj informiranja je rješavanje negativnih posljedica pandemije. Teme informacijskih letaka su: pitanje upravljanja dozvolama boravka i nezaposlenošću migranata tijekom pandemije, utjecaj COVID-19 na međunarodne studente; održavanje ključnih legalnih migracijskih tokova u doba pandemije; smanjenje ili gubitak doznaka; i pitanja povratka. Njihovo objavljivanje predviđeno je do studenog 2020. godine.

Prva publikacija „Odgovori država članica EU-a i OECD-a na upravljanje dozvolama boravka i nezaposlenošću migranata tijekom pandemije COVID-19“  ukazuje na to da su ranjive skupine, uključujući i državljane trećih zemalja, posebno pogođene utjecajima pandemije. Mnoge su zemlje uvele privremene mjere s obzirom na obradu zahtjeva za izdavanje i obnavljanje boravišnih dozvola kako bi spriječile da legalan boravak migranata „prijeđe“ u neregularnu situaciju, kao i boravak onih koji su izgubili posao kao rezultat pandemije. Poduzete mjere uključuju, između ostalog, produljenje odobrenja za boravak za migrante koji nisu mogli napustiti državu zbog pandemije, olakšane prijave putem interneta, ublažavanje ograničenja u zapošljavanju i olakšan pristup naknadama za nezaposlene za migrante. Publikacija također istražuje posljedice zabrana putovanja i analizira mjere poduzete za mobilizaciju zdravstvene radničke snage migranata.

Druga publikacija „Utjecaj COVID-19 na međunarodne studente u državama članicama EU-a i OECD-a“  ukazuje da, iako je dugoročne posljedice teško predvidjeti, neposredni su utjecaji već vidljivi, na primjer, gdje je obrada novih zahtjeva ili obnavljanje boravišnih dozvola u mnogim slučajevima otežana ili obustavljena, s posljedicama na međunarodne studente koji su već prisutni u zemljama domaćinima. Uz to, nagli pad ekonomske aktivnosti imao je značajan utjecaj na mnoge sektore, a međunarodni studenti suočeni su s gubitkom posla sa skraćenim radnim vremenom ili smanjenim ili izgubljenim prihodima, što bi moglo utjecati na njihovu sposobnost da nastave studirati ili da pronađu posao ili da započnu posao nakon završetka studija.
Kao odgovor na ova kretanja, neke države članice EU-a i OECD-a izmijenile su ili prilagodile svoje postupke prihvata na nacionalnoj razini, često u suradnji sa institucijama visokog obrazovanja te uvele privremene mjere za ublažavanje financijskog utjecaja COVID-19 na međunarodne studente.


Stranica