Najava događanja: luksemburška online EMN konferencija „Citizenship as a value“

Slika /vijesti/photo-1581553673739-c4906b5d0de8.jpg

Dana 1. listopada 2020. godine održat će se nacionalna EMN konferencija u organizaciji EMN-a Luksemburg

Državljanstvo kao koncept tjera nas da razmišljamo o određenom nacionalnom identitetu i osjećajima uzrokovanim pripadnošću tom jedinstvenom identitetu. Također nas tjera na razmišljanje o građanskom i političkom angažmanu i pravima. S druge strane, državljanstvo je koncept koji dijeli društvo na one koji ga imaju i one koji ga nemaju. Tema konferencije nastavlja se na jednu od najnovijih studija Europske migracijske mreže „Putevi do državljanstva za državljane trećih zemalja u EU-u“ koja daje usporedni pregled postojećih pravila koja propisuju pristup nacionalnom državljanstvu za državljane trećih zemalja u državama članicama Europske unije. Osim toga, tema proizlazi i iz rasprava i zakonodavnih promjena u Luksemburgu tijekom posljednjih nekoliko godina, posebno iz novog zakona o državljanstvu koji je stupio na snagu 8. ožujka 2017. godine.

Program konferencije i detalji o prijavi mogu se naći na linku.

Stranica