Najava događanja: ciparska EMN konferencija "Human Rights in the Field of Returns"

Slika /vijesti/cy.png
Dana 17. prosinca 2021. godine, održat će se virtualna EMN konferencija na temu ljudskih prava u području povratka, u organizaciji EMN NCP Cipar. 

Konferencija će se održati online prijenosom. 

 

Pisane vijesti