Najava događanja: hrvatska EMN konferencija za vrijeme predsjedanja Vijećem EU-a

Slika /vijesti/Presentation1.jpg

Dana 12. i 13. svibnja 2020. godine, u Zagrebu će se održati EMN konferencija s temom: "Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj ruti". Konferencija će se održati u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Konferencija će kroz raspravu o istočno mediteranskoj ruti u širem kontekstu Europske unije govoriti o izazovima nezakonitih migracija i borbi protiv krijumčarenja migranata u EU. Također će staviti naglasak na obveze institucija EU-a i država članica u poštivanju temeljnih prava migranata tijekom izvršavanja njihovih svakodnevnih dužnosti vezanih uz nadzor vanjskih granica EU-a, a u svjetlu pojačanog migracijskog pritiska i novih izazova koje ono donosi. Konferencija će pružiti priliku za raspravu i  predlaganje efikasnih, i s ljudskim pravima usklađenih, rješenja za budućnost.

Konferencija će pružiti novi poticaj pronalaženju praktičnih rješenja za ove izazove stvaranjem otvorenog, prijateljskog i intelektualno izazovnog foruma na kojem će eminentni govornici iz institucija EU-a, država članica i nevladinih organizacija, kao i neovisni stručnjaci dijeliti svoje znanje i iskustvo.

Informacije o registraciji i detaljni program će uslijediti uskoro.

Stranica