Najava događanja: Konferencija o budućnosti Europe – MIGRACIJE: Upravljanje migracijama s pomoću predvidljivog, uravnoteženog i pouzdanog sustava

Slika /publikacije/03-09-buducnost-eu-web.jpg

Dana 24. rujna 2021. godine, održat će se Konferencija o budućnosti Europe koja služi kao jedinstvena prilika za građanke i građane Europske unije da sudjeluju u raspravama o izazovima i prioritetima današnje Europe u odnosu na upravljanje migracijama

Izvor: MUP


Europska komisija je u rujnu 2020. godine objavila sveobuhvatan paket zakonodavnih prijedloga u području migracija i azila pod nazivom Pakt o migracijama i azilu, a kojim se naglašava uloga zakonitih migracija u okviru izgradnje tailor made partnerstava s trećim zemljama. Time se otvara put za suradnju na programima koji usklađuju potrebe za radnom snagom koja raspolaže vještinama sukladno potrebama tržišta rada. Istodobno, razvoj zakonitih puteva bi trebao pridonijeti smanjenju nezakonitih migracija, koje često dovode do neprijavljenog rada i iskorištavanja radne snage u Europskoj uniji.

Pojačanim i sveobuhvatnim pristupom omogućila bi se suradnja s partnerskim zemljama, a što bi doprinijelo jačanju uzajamno korisne međunarodne mobilnosti. Također, kao dobar primjer Republika Hrvatska može istaknuti i novi Zakon o strancima koji je stupio na snagu početkom ove godine te Hrvatsku svrstava među prvih 10 država članica EU koje su regulirale i pitanje tzv. digitalnih nomada, odnosno mogućnost stjecanja jednogodišnje boravišne dozvole za strance koji rade na daljinu.
Interes Republike Hrvatske se ovim novim politikama može očitovati kroz dolazak mladih i nadarenih ljudi te jačanju digitalnih usluga i industrije.    

Konferencija je namijenjena općoj javnosti prvenstveno mladim ljudima, ali i privatnim tvrtkama koje zapošljavaju državljane trećih zemalja te predstavnicima lokalnih vlasti.
Konferencija će se održati putem digitalne platforme odnosno videostreama.

MUP poziva sve zainteresirane dionike da do 20. rujna 2021. godine do 12 sati svoje sudjelovanje na konferenciji „MIGRACIJE: Upravljanje migracijama s pomoću predvidljivog, uravnoteženog i pouzdanog sustava“  prijave na mail KoBE@mup.hr.
Prijava treba sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime, adresa elektroničke pošte, zanimanje te proizvoljno podatak o instituciji ili poslodavcu kojem pripadate.

Uoči samog događaja zaprimit ćete na prijavljenu adresu elektroničke pošte poveznicu za vaše sudjelovanje na konferenciji.

Pisane vijesti