Videografika: Uključivanje osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo

Slika /vijesti/videografika_za web_crop.png
Izvor: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Izrada videografike dio je projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinaciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) čiji je cilj jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj.
Cilj je videografike promicanje prihvaćanja i uključivanja u društvo državljana trećih zemalja koji traže međunarodnu zaštitu te onih kojima je odobrena putem preglednog i sažetog prikaza njihovih prava i obveza te izazova s kojima se na tom putu susreću.

Videografiku možete pogledati ovdje

Pisane vijesti