Najava događanja: online nacionalna EMN NCP LU konferencija „Prepoznavanje i zaštita ranjivih migranata“

Slika /vijesti/Conference-Poster-without-logos-624x369.jpg

Nacionalna kontaktna točka za EMN u Luksemburgu organizira 30. rujna 2021. godine nacionalnu konferenciju na temu prepoznavanja i zaštite ranjivih migranta u postupku međunarodne zaštite

Konferencija će sadržavati dva panela te će se prvi panel baviti temama ranjivih skupina migranata u postupku međunarodne zaštite na europskoj razini temeljene na znanstvenim stajalištima. Drugi panel će staviti fokus na stručna mišljenja o ranjivim skupinama migranata u kontekstu međunarodne zaštite u Luksemburgu te će se raspravljati o uspjesima i izazovima luksemburškog sustava. Konferencija će okupiti europske i nacionalne dionike u području migracije te stručnjake i znanstvenike  specijalizirane u migracijskom i azilnom pravu, ali i predstavnike nevladinih organizacija.
 
Više informacija o detaljima i programu konferencije dostupan je na linku.
 
Prijavu na konferenciju možete pronaći ovdje.

Pisane vijesti