​Održana Konferencija o budućnosti Europe

Slika /vijesti/03-09-buducnost-eu-web.jpg

Dana 24. rujna 2021. godine, u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, održana je Konferencija o budućnosti Europe

Naglasak konferencije je bio na novoj EU inicijativi Partnerstva za talente koja je predložena u okviru novog Pakta o migracijama i azilu, zatim na jačanju zakonodavnog okvira u kontekstu europske Plave karte te ostalim inicijativama povezanim sa zakonitim migracijama, kao što je koncept „digitalnog nomadstva“.
Konferencija je bila prilika za razmjenu mišljenja o tome mogu li nove EU inicijative i suvremeni pristupi tržištu rada biti rješenje za trenutne nezakonite migracijske izazove s kojima se suočava Europska unija.
Konferencija je okupila niz stručnjaka te je potaknut dijalog o inovativnim zakonodavnim promjenama.

Pisane vijesti