Nova EMN studija " Točno, pravovremeno, interoperabilno? Upravljanje podacima u postupku za međunarodnu zaštitu"

Slika /vijesti/Naslovna-Data.png

Studija pruža usporedni pregled upravljanja podacima u postupku međunarodne zaštite u državama članicama Europske Unije i Norveškoj.

Studija o upravljanju podacima u postupku međunarodne zaštite u državama članicama Europske unije i Norveškoj je komparativnim pregledom mapirala prikupljanje podataka prema fazama postupka međunarodne zaštite i kategorijama podataka, ukazujući na to da se veliki dio podataka prikuplja u ranim fazama postupka. Utvrđeno je da u postupku međunarodne zaštite sve države članice i Norveška prikupljaju osnovne kategorije podataka; ime, datum rođenja, državljanstvo, kontakt podatke, zdravstveno stanje, fotografiju, otiske prstiju, podatke o članovima obitelji u državama članicama, ranjivosti i razinu obrazovanja. Podaci se primarno prikupljaju tradicionalnim metodama prikupljanja podataka, no pojedine države članice primjenjuju i suvremene tehnologije poput analize društvenih mreža, mobilnih uređaja i umjetnu inteligenciju.
 
Potom su u studiji istaknuti i zaštitni mehanizmi tijekom obrade podatke u odnosu na procjenu njihove kvalitete, ali i u odnosu na zaštitu podataka i pružanje informacija o obradi podataka tražiteljima međunarodne zaštite. Studijom je utvrđeno da se procjena kvalitete podataka vrši putem unakrsnih provjera nacionalnih i europskih baza podataka, dok tek manji broj država članica provjerava i međunarodne baze.
 
Pregledom pristupa upravljanja podacima identificirani su i pojedini izazovi u upravljanju podataka te su posebice izdvojena ograničenja u ljudskim i tehnološkim resursima, te interoperabilnosti baza podataka.  Kao uspješni pristupi suočavanja s navedenim izazovima studijom su izdvojeni jačanje baza podataka u svrhu osiguravanja interoperabilnosti, potom prioritiziranje i „channeling“ zahtjeva za međunarodnu zaštitu te razrada i primjena mjera u situacijama povećanja broja tražitelja međunarodne zaštite. Mogućnosti prilagodbe procesa upravljanja podacima vidljiva je prilagođavanjem pojedinih država članica i Norveške okolnostima bolesti COVID-19 gdje su najznačajnije promjene nastupile u digitalizaciji prikupljanja podataka.

Za preuzimanje studije (na engleskom jeziku) kliknite ovdje.
Za preuzimanje informacijskog letka o studiji (na engleskom jeziku) kliknite ovdje.
Za preuzimanje kratkog pregleda (jedna stranica) studije kliknite ovdje.
 
Dodatno, EMN NCP Hrvatska je izradio informacijski letak koji daje usporedni pregled upravljanja podacima u postupku međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije i Norveške, koji možete preuzeti ovdje

Pisane vijesti