Novi informacijski letak: Osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u

Slika /publikacije/pexels-photo-590016.jpg
Integracija državljana trećih zemalja koji imaju status osoba s dugotrajnim boravištem u državama članicama smatra se ključnim elementom u promicanju ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji. Jedan od prvih zakonskih akata EU-a koji je usvojen u vezi s imigracijom u Europsku uniju bio je Direktiva Vijeća 2003/109 /EZ o statusu državljana trećih država koji imaju dugotrajno boravište. I dok je Direktiva stupila na snagu 23. siječnja 2006., provedba Direktive od strane država članica nije ujednačena.

Novi informacijski letak „Osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u“ daje detaljan prikaz sličnosti i razlika među državama članicama po svim odredbama vezanim uz status osoba s dugotrajnim boravištem.

Pisane vijesti