Objavljena izvješća s EMN e-konferencije održane 24. lipnja 2020. godine

Slika /HR EMN PRES/IMG-20200904-WA0004.jpg
Izvješće s konferencije sa sažecima prezentacija te publikacija koja dodatno uključuje i biografije govornika daju prikaz problematike nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti za vrijeme pandemije COVID-19, što je bila tema EMN e-konferncije održane u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Stranica