Postignut je privremeni dogovor o novoj Agenciji Europske unije za azil

Slika /publikacije/easo.png

Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su privremeni dogovor kako bi Europski potporni ured za azil transformirali u Agenciju Europske unije za azil

Uredba o uspostavi Agencije EU-a za azil ima za cilj poboljšati primjenu politike azila unutar Europske unije pretvaranjem sadašnjeg Europskog potpornog ureda za azil (EASO) u punopravnu agenciju. Ova će agencija biti odgovorna za poboljšanje funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila pružajući pojačanu operativnu i tehničku pomoć državama članicama i doprinoseći većoj konvergenciji u ocjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu.
Prije nego što započne formalni postupak donošenja, privremeni politički dogovor trebaju potvrditi Vijeće Europske unije i Europski parlament.

Izvor naslovne slike: EASO

Pisane vijesti