Uloga mreža krijumčarenja ljudima u migracijama

Dana 20. studenog, mađarska EMN Nacionalna kontaktna točka bila je domaćin Nacionalne konferencije s temom mreža krijumčarenja ljudima i njihovoj ulozi u migracijama, s posebnim fokusom na Zapadno-balkansku rutu. Konferencija se održala u Ministarstvu unDana 20. studenog, mađarska EMN Nacionalna kontaktna točka bila je domaćin Nacionalne konferencije s temom mreža krijumčarenja ljudima i njihovoj ulozi u migracijama, s posebnim fokusom na Zapadno-balkansku rutu. Konferencija se održala u Ministarstvu unutarnjih poslova u Budimpešti.utarnjih poslova u Budimpešti.

Nakon uvodnog govora Ravnatelja odjela za europsku suradnju, konferencija se nastavila s prezentacijama predstavnika iz mađarskih institucija koji su govorili o mađarskom iskustvu sa sprečavanjem krijumčarenja ljudi, s posebnim naglaskom na migracijski kontekst.

Prezentacije su potom održali predstavnik Europola, koji je objasnio njegove operativne mjere i posljednje trendove te službenica iz srpskog Ministarstva unutarnjih poslova, koja je govorila o iskustvima Srbije.

Konferenciji su prisustvovale hrvatske predstavnice iz EMN Nacionalne kontaktne točke.

Stranica