Nova EMN studija "Privlačenje i zadržavanje međunarodnih studenata i istraživača"

Slika /EMN_studije/eng/s2.png

Studija tematizira europske napore za privlačenje i zadržavanje studenata koji nisu iz EU / EEA.

Privlačenje studenata iz trećih zemalja i olakšavanje njihovog ulaska na nacionalno tržište rada prioritet je EU. Europska migracijska mreža (EMN) objavila je studiju o naporima 25 zemalja EU da pruži mogućnosti međunarodnim studentima.

Za više informacija kliknite ovdje.


Stranica