Objavljeno je Godišnje izvješće o migracijama i azilu za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu i Godišnje izvješće EMN-a za 2020. godinu

Slika /publikacije/Vizual.png

Godišnje izvješće za Republiku Hrvatsku pruža pregled najznačajnijih novosti u različitim migracijskim područjima tijekom 2020. godine i pregled utjecaja bolesti COVID-19 na sva tematska područja. Izvješće prikazuje i odabranu statistiku

Nacionalna kontaktna točka za Europsku migracijsku mrežu u Republici Hrvatskoj (EMN NCP HR) izradila je šesto godišnje izvješće o migracijama i azilu koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. U izvješću je predstavljen kontekst razvoja politike azila i migracije u 2020. godini s naglaskom na predsjedanje Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici godine, te je zatim dat pregled novosti kroz sljedeća migracijska područja: zakonite migracije, međunarodna zaštita, djeca bez pratnje i ostale ranjive skupine, integracija, državljanstvo i bezdržavljanstvo, granice, viza i Schengen, nezakonite migracije i krijumčarenje migranata, aktivnosti suzbijanja trgovanja ljudima te povratak i readmisija.

Neke od značajnijih novosti u 2020. godini uključuju mjere donesene kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, te je tako Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio tijekom 2020. godine više odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Također, i zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske je privremeno obustavljeno od ožujka 2020. godine. Pandemija bolesti COVID-19 utjecala je i na promjenu radnih uvjeta i prilagođavanje rada u skladu s preporukama javnog zdravstva.

Ostale novosti uključuju zakonodavne izmjene u području zakonitih migracija i državljanstva, osobito donošenje novog Zakona o strancima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine. Tijekom 2020. godine provođeni su razni projekti u području integracije, nastavljene su aktivnosti jačanja ljudskih kapaciteta, nabave tehničke opreme za nadzor granice.

Pod utjecajem pandemije bolesti COVID-19, tijekom 2020. godine zabilježen je pad ukupnog broja prvih izdanih dozvola boravka u odnosu na 2019. godinu, broj tražitelja azila se nije znatno izmijenio u odnosu na 2019. godinu, a primijećen je porast nezakonitih prelazaka državne granice.

Izvješće je predstavljeno na 10. sastanku nacionalne migracijske mreže kojeg je organizirao EMN NCP HR 10. lipnja 2021. godine.

Dodatni kratki pregled izvješća možete preuzeti ovdje.
 
Također, Europska migracijska mreža je izradila Godišnje izvješće EMN-a za 2020. godinu koje istražuje trendove u migracijama i azilu širom EU-a. Ono je pokazalo da je tijekom 2020. godine, zbog ograničenja putovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19, zabilježeno značajno smanjenje broja državljana trećih zemalja koji ulaze u EU, bilo kao legalni migranti ili tražitelji međunarodne zaštite, ili koji izlaze iz EU-a kroz procedure povratka. Nadalje, elektronički sustavi i digitalni alati su imali ključnu ulogu u održavanju funkcioniranja migracijskih sustava i sustava međunarodne zaštite tijekom 2020. godine. Povećanje učinkovitosti za bolje upravljanje migracijama bila je zajednička tema na EU i nacionalnoj razini. Tako je novi Pakt o migracijama i azilu Europske komisije iznio sveobuhvatan pristup za područja migracija, azila, integracije i upravljanja granicama. Države članice usvojile su nove strateške smjernice i prioritete, usredotočujući se na, primjerice, privlačenje novih talenata i integraciju na tržište rada.

Dodatne materijale, odnosno informacijski letak o izvješću možete pronaći ovdje, te kratki pregled izvješća (jedna stranica) ovdje.

Pisane vijesti