Nova EMN studija "Privlačenje i zaštita prava sezonskih radnika u EU i Ujedinjenoj Kraljevini"

Slika /vijesti/seasonal_workers_study_cover_1.png

Studija daje pregled državljana trećih zemalja koji ulaze i borave u državi članici Europske Unije u svrhu sezonskog rada u okviru Direktive o sezonskim radnicima

Studija je pokazala da među sezonskim radnicima uglavnom prevladavaju mladih odraslih ljudi koji su uglavnom zaposleni u poljoprivredi, turizmu i proizvodnji. Većina sezonskih radnika je iz susjednih regija država članica koje ih primaju, a Ukrajina je najčešće zemlja porijekla.

Sezonski radnici mogu biti presudni u popunjavanju potreba tržišta rada, zbog čega nekoliko zemalja ima mjere za privlačenje sezonskih radnika. U 19 zemalja ulazak i boravak sezonskih radnika dio je ukupne migracijske politike.

Usvajanjem Direktive o sezonskim radnicima pridaje se sve veća pažnja provedbi politika prijema za ovu kategoriju radnika i zaštiti njihovih prava. Do 2019. godine sve države članice koje obvezuje direktiva prenijele su je u svoje nacionalne zakone. U 2019. godini, broj radnika primljenih prema direktivi kretao se od oko 300 u Latviji do više od 46 000 u Poljskoj. Analiza pokazuje da je u nekoliko država članica, u skladu s mogućnostima koje direktiva daje, ograničen pristup sezonskih radnika jednakom tretmanu, posebno u pogledu naknada za nezaposlene i obiteljskih naknada.

Studija također ukratko iznosi posljedice izbijanja COVID-19 za sezonske radnike i mjere koje su države članice poduzele kako bi ublažile njegove učinke.

Za preuzimanje studije (na engleskom jeziku) kliknite ovdje.
Za preuzimanje informacijskog letka o studiji kliknite ovdje.
Za preuzimanje kratkog pregleda (jedna stranica) studije kliknite ovdje.
 
Dodatno, EMN NCP Hrvatska je izradio informacijski letak koji daje usporedni prikaz hrvatskih politika s politikama drugih država članica vezane uz privlačenje i zaštitu sezonskih radnika, koji možete preuzeti ovdje

 

Pisane vijesti