Godišnje izvješće Platforme za bezdržavljanstvo

U Europi je oko 600.000 osoba bez državljanstva. Najčešći uzroci tomu uključuju nastanak novih država na teritoriju starih, nedefinirane ili diskriminirajuće zakone o državljanstvu, proizvoljno odbacivanje državljanstva, raseljavanje i prisilne migracije, rođenje bez državljanstva, nedostatak registracije rođenih ili nesposobnost ispunjavanja određenih zahtjeva za stjecanje državljanstva. Cilj Platforme je prikupiti i analizirati informacije o ovoj pojavi i uključiti sve relevantne dionike (predstavnike zemalja članica, Europsku komisiju i Parlament, europske agencije, međunarodne i nevladine organizacije) te posredstvom izvješća prikazati najnovija saznanja o stanju u Europi.

Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

EMN Platform on Statelessness – Progress Report 2017