EMN studije

Slika /publikacije/book-stack-books-education-48126 (smanjeni pikseli).jpg

EMN izrađuje kratkoročne i dugoročne istraživačke studije s temama iz područja migracija i azila koje koriste donositeljima politika i ostalim dionicima na nacionalnoj i EU razini.

Kako su odabrane teme studija?

Teme istraživačkih studija odabrane su temeljem dostavljenih prijedloga EMN nacionalnih kontaktnih točki i/ili Europske komisije i procjene važnosti od strane donositelja migracijskih politika zemalja članica, Europske komisije i relevantnih agencija. Upravljački odbor donosi konačnu odluku i službeno odobrava izbor tema u sklopu godišnjeg programa rada EMN-a. 

Na koji način EMN izrađuje studije?

U suradnji s relevantnim donositeljima politika povezanih s migracijama, EMN dogovara zajedničke specifikacije za svaku studiju, kako bi se omogućila usporedba između zemalja članica EMN-a. Svaki EMN NCP izrađuje nacionalno izvješće prema zajedničkim specifikacijama, a u njega nerijetko uključuje i doprinose dobivene od članova vlastite nacionalne mreže. Temeljem ovih materijala izrađuje se usporedan Sažetak izvješća koji donosi glavne nalaze iz nacionalnih izvješća i stavlja ih u EU perspektivu (npr. povezuje ih s najnovijim političkim inicijativama).

LISTA STUDIJA: