Migracijski putevi za start-upove i inovativne poduzetnike u Europskoj uniji

Slika /EMN_studije/Start-ups_cover SR.png

Najnovija EMN studija istražuje nacionalne politike i prakse u državama članicama EU-a s ciljem privlačenja i zadržavanja start-upova i inovativnih poduzetnika

Više od polovice država članica EU-a smatra da će privlačenje i zadržavanje inovativnih poduzetnika i start-upova iz zemalja izvan EU-a promicati živahnu poduzetničku kulturu. Koji su glavni privlačni faktori i zahtjevi za strane osnivače start-upova i zaposlenike? Nova studija Europske migracijske mreže otkriva dobre prakse i izazove iz 25 država članica EU-a.

Posljednjih godina došlo je do porasta programa prijama za start-upove i inovativne poduzetnike, kako unutar EU-a tako i širom svijeta. Sastoje se od poticaja kao što su posebne vize ili dozvole boravka za inovativne poduzetnike iz trećih zemalja. Ujedinjeno Kraljevstvo je prva zemlja koja je uvela poseban program 2008. godine, a slijede Irska 2012., Španjolska 2013., Italija 2014. i Nizozemska 2015. Do 2018. godine trinaest država članica imalo je posebne programe prijema. Na Cipru, Estoniji, Francuskoj i Portugalu postoji posebna viza i dozvola boravka za prijem start-up zaposlenika. Države članice koje nemaju određeni program za start-upove izvijestile su da koriste druge kanale za prijem osnivača start-upova iz trećih zemalja, kao što su dugoročne vize i dozvole boravka za samozapošljavanje i poslovne aktivnosti.

Tko se može prijaviti za start-up program? Svi programi ciljaju određenu vrstu poslovanja. Obično je potrebno da osnivač start-upa predstavi poslovni plan. Neke zemlje također zahtijevaju minimalnu razinu investicijskog kapitala ili sudjelovanje u programu sponzorstva ili podrške. Uvjeti vezani uz osnivača start-upa mogu uključivati ​​dokaz o resursima, osiguranju, određenu razinu kvalifikacije ili jezične vještine. U većini država članica prosječno vrijeme obrade prijava iznosi oko mjesec dana za izdavanje odluke.

U 2018. godini najveći broj prijava za start-up program zabilježen je u Estoniji (783), a slijede Španjolska (305), Litva (178), Nizozemska (127), Finska (108) i Italija (92). Ujedinjeno kraljevstvo zabilježilo je najveći broj dozvola boravka/viza izdanih - 1 160 poduzetničkih dugoročnih viza i 315 poduzetničkih viza za diplomce, a slijedi Francuska s 524 izdane „putovnice za talente“. Zemlje sa start-up programima, čvorištima i lokacijama s dobro razvijenim „ekosustavima“ za start-up tvrtke su najprivlačnije za inovativne poduzetnike. Pristup financiranju i faktori poput troškova života, razine plaća, smještaja i kvalitete života također igraju ulogu u globalnom natjecanju za talente.

Programi prijema za start-upove uglavnom imaju za cilj potaknuti gospodarski rast i inovacije te učiniti zemlju konkurentnijom u globaliziranoj ekonomiji znanja. Poboljšanje privlačnosti EU-a za strane poduzetnike dio je cilja unapređenja jedinstvenog tržišta. Privlačenje start-upova također je u skladu s ciljevima migracijske politike EU-a, poput rješavanja demografskih promjena i zadovoljavanja potreba tržišta rada. Prema Europskoj komisiji, ako EU želi ostati globalno konkurentni igrač, treba pronaći bolje načine za privlačenje inovativnih migranata poduzetnika i podržati one koji su već prisutni u EU-u.

Za preuzimanje studije (na engleskom jeziku) kliknite ovdje.

Za preuzimanje informacijskog letka o studiji kliknite ovdje.

Za preuzimanje kratkog pregleda (jedna stranica) studije kliknite ovdje.